Информация за имигрантски визи

На тази страница:


Общ преглед

По правило, кандидатът за имиграция в САЩ трябва да има петиция, одобрена от Американската служба за гражданство и имиграционни услуги (USCIS), за да може да кандидатства за имигрантска виза. Петицията се подава в офис на USCIS в САЩ от роднина, който отговаря на изискванията, или от потенциален работодател. Подробна информация за подаване на имигрантска петицията може да бъде намерена на интернет страницата на USCIS. Кандидатът, който има одобрена петиция и приоритетната дата на тази петиция е вече актуална (ако това се отнася за Вашия случай), има право да кандидатства за имигрантска виза или за неимигрантска виза от категорията „К”.

Петиции

След 15 август 2011 г. подателите на петиции, които пребивават в България, където USCIS не разполага с офис, трябва да изпращат своите формуляри I-130 до пощенската кутия на USCIS в Чикаго (Chicago Lockbox). Американските посолства и консулства, в които няма представителство на USCIS, ще могат да приемат и обработват формуляри I-130 само при изключителни обстоятелства, както е описано по-долу. Формулярите I-130, подадени преди 15 август 2011 г. в посолствата или консулствата, където USCIS не разполага с представителство, няма да бъдат засегнати от тази промяна.

Адресите на пощенската кутия в Чикаго за редовни пощенски доставки:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Адресът на пощенската кутия в Чикаго за експресна поща и куриерски доставки:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

За допълнителна информация относно начина на подаване на формуляр I-130 към пощенската кутия на USCIS в Чикаго посетете уебсайта на USCIS http://www.uscis.gov или се свържете с USCIS в САЩ на телефон 1-800-375-5283.

USCIS имигрантска такса

В сила от 24-ти декември, 2016, всички лица с издадени имигрантски визи в чужбина трябва да платят $220,00 USCIS имигрантска такса, преди да пътуват до Съединените щати. Само бъдещи осиновители, чието дете (деца) е/са влезли в Съединените щати съгласно процеса за сираци или процеса на Хага, иракските и афганистанските специални имигранти, които са били наети от правителството на САЩ, връщащи се жители, и на тези, на които са издадени визи K, са освободени от новата такса. На посочения по-долу уебсайт на USCIS има повече подробности относно новата такса, включително и информация за контакт с USCIS за допълнителни въпроси: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Подаване на молби по изключение

След август 2011 г. подателите на петиции, които смятат, че случаят им е изключение от общата процедура, могат да поискат от Консулския отдел да приеме документите им. Всяка молба ще бъде преценявана според конкретния случай.

Желаещият да подаде формуляр І-130 трябва да се свърже с Консулския отдел, за да поиска петицията му да бъде разгледана като изключение и да представи подробна информация за конкретния случай. След това Консулският отдел ще предаде искането за изключение на съответния задграничен офис на USCIS, който има юрисдикция над посолството. USCIS решава дали в случая има извънредни обстоятелства, налагащи изключение от обичайната процедура за подаване на петиция. USCIS ще публикува на своя уебсайт указания относно обстоятелствата, които могат да се приемат за изключитение.

Насрочване на интервю в посолството

Ако имате насрочено интервю, трябва да се явите в посолството в определената дата и час. Трябва да пристигнете в консулството петнадесет минути преди уговорената среща. Моля, прочетете инструкциите за сигурност на консулството, които описват какво имате право и какво нямате право да носите със себе си на интервюто. Необходимо е да донесете писмото за насрочено интервю, както и документите, изисквани за Вашия вид виза.