Виза за годеници (К1/К2)

На тази страница:

Обща информация

Визата за годеници K-1 е неимигрантска виза и е предназначена за чуждестранни граждани, които са сгодени за гражданин на Съединените американски щати ( САЩ ). Визата K-1 позволява на чуждестранен граждан да пътува до САЩ и да се ожени за американски гражданин до 90 дни след пристигането си. Тогава чуждестранният гражданин трябва да кандидатства за промяна на статута си към постоянно пребиваващ (LPR) в Американската служба за гражданство и имиграционни услуги (USCIS) към Департамента по вътрешната сигурност (DHS ). Тъй като визата за годеници позволява на притежателя й да имигрира в САЩ и да сключи брак с американски гражданин малко след пристигането си в САЩ, годеникът/годеницата трябва да отговаря на някои от изискванията за имигрантска виза. Децата на кандидатите за К-1 виза получават виза тип K-2.

Гражданинът на САЩ трябва да подаде формуляр I-129F, Петиция за чуждестранен годеник, към USCIS Dallas Lockbox. Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на USCIS в раздел „Визи за годеници”. Забележка: Формуляр I-129F не може да бъде подаден в американско посолство или в офис на USCIS извън САЩ.

След като USCIS одобри петицията, тя се изпраща до Националния визов център (NVC) за по-нататъшна обработка, а НВЦ го изпраща на американското посолство, където годеникът ще кандидатства за K-1 неимигрантска виза.

Насрочване на интервю

След като посолството на САЩ в София получи одобрената петиция от НВЦ, имигрантският отдел изпраща писмо до кандидата за виза с инструкции за подготовка за интервюто.

Забележка: Не насрочвайте дата за интервю, докато не получите тези инструкции. Ако не получите инструкции от посолството на САЩ до два месеца, след като НВЦ Ви е уведомил, че Вашият случай е прехвърлен в София, можете да изпратите запитване за статута на Вашия случай директно в Консулския отдел на Посолството на САЩ София на iv_sofia@state.gov.

Подготовка за интервюто

Инструкциите за подготовка за интервю за годеническа виза можете да намерите на интернет страницата на Посолството на САЩ в София. Таксата за виза се заплаща в Американското посолство в София в деня на интервюто.

Попълване на формуляр DS-160

Всеки кандидат за годеническа виза, включително децата, трябва да има попълнен формуляр DS-160*.

*Забележка: Отговорите на всички въпроси относно попълването на формуляр DS- 160 могат да бъдат намерени на следната интернет страница. Указанията за попълване на формуляр DS-160 се намират в нашия портал. Ние не можем да отговаряме на каквито и да е въпроси или да предоставяме указания за процеса на попълване.