Избиране на място за получаване на документите.

На тази страница:


Общ преглед

Трябва да изберете място за доставка или получаване на документи преди интервюто Ви за виза. Можете да изберете документите Ви да бъдат доставени на домашен или офис адрес в България или да изберете един от офисите на TNT Express (адресите могат да бъдат намерени тук), откъдето да вземете документите си. Моля, уверете се, че разполагате с номера на Вашия имигрантски случай, когато избирате място за доставка на документите. Ако молбата Ви за виза е одобрена, TNT ще достави документите Ви или ще ги задържи на посочения TNT офис. Повече информация за доставката на паспорта можете да намерите тук.

Моля, имайте предвид, че ако изберете да вземете документите си от офис на ТNТ, разполагате с 10 работни дни, за да вземете документите от посочения от Вас офис, преди те да бъдат върнати в Посолството. Ако изберете доставка до адрес, ТNТ ще направи ограничен брой опити да достави документите до Вашия дом или офис, преди те да бъдат върнати в Посолството. След това от Посолството ще се свържат с Вас, за да определите как да ги получите.

В случай че представител получава Вашите документи (включително член на семейството), той трябва да представи посочените тук допълнителни документи.

Забележка: Трябва да разпечатате потвърждението на регистрацията на адрес за получаване на имигрантска виза и да го носите със себе си в Посолството в деня на интервюто. За достъп до това потвърждение, трябва да влезете в профила си тук. След като влезете, кликнете върху Регистрация на адрес за имигрантска виза (IV Address Registration), изберете типа виза и предоставете Вашата паспортна информация. Изберете доставка до дома/офиса или получаване от офис на TNT. Разпечатайте потвърждението за регистрация на адрес за получаване на имигрантска виза, което е в PDF формат.

Допълнителни действия

  • За да регистрирате онлайн Вашето място за получаване на документите, кликнете тук.
  • За да промените онлайн мястото за обратно получаване на документите, кликнете тук.
  • За да се регистрирате или да промените чрез нашия кол център настоящото място за получаване на документите, кликнете тук.