Декларация за поверителност на информацията

На тази страница:


Важна информация относно използването на този уебсайт

Държавният департамент на САЩ е сключил договор със CGI Federal Inc. (CGI Federal) за събирането и обработката на информация за кандидати във връзка с подадени молби за виза. CGI Federal е много чувствителна към неприкосновеността на личните данни. Ние приемаме тази декларация за поверителност и публикуваме това известие, за да Ви уведомим как се управлява личната Ви информация, която получаваме във връзка с използването на тази интернет страница и с Вашата молба за виза. Доколкото е възможно, ние събираме лични данни директно от притежателя им, включително личните данни, въведени в тази интернет страница и биометричните данни, събирани по време на интервюто. Чрез използването на тази интернет страница Вие се съгласявате със събирането, обработването, използването, съхраняването и разкриването на лични данни, които предоставяте във връзка с кандидатстването за виза. Чрез използването на тази интернет страница разрешавате получаването на електронни съобщения, включително интерактивни гласови съобщения и съобщения от кол центъра, свързани с кандидатурата Ви за виза. Ако не желаете CGI Federal да се свързва с Вас, моля, не използвайте тази интернет страница. CGI Federal ще използва личните Ви данни единствено за следните цели:

  • да събира информация от кандидатите за виза и да я предоставя на Държавния департамент на САЩ;
  • да прехвърля лични данни към Държавния департамент на САЩ или да споделя лични данни с подизпълнители и доставчици на CGI  Federal, ако това е необходимо за обработката на молбата Ви за виза, както Вие сте пожелали;
  • да спазва приложимите закони, регулации и правни процедури;
  • да защитава здравето, безопасността или благополучието на кандидата;
  • да защитава правата или да предприема подходящи правни действия; или
  • да да ги използва както е необходимо при изпълнение на договора с правителството на Съединените щати, доколкото такова използване е разрешено от закона и е в съответствие с останалите ограничения, изброени тук.

CGI Federal събира само информация, необходима за обработката на Вашата молба за виза и ще съхранява личните Ви данни само за минималния период от време, който се изисква според визовата процедура и съгласно договора ни с Държавния департамент на САЩ. CGI Federal може също да използва информация за Вашия IP адрес, доставчик на интернет услуги, операционна система, дата и час на Вашето влизане и други данни, свързани с използването на интернет страницата, които се събират автоматично от тази страница за статистика, анализ на използването и ефективността и други изисквания за отчитане съгласно нашия договор. За да защити данните Ви, CGI Federal е предприела необходимите организационни, технически и физически предпазни мерки за предотвратяване на неоторизиран достъп или разкриване на Вашите лични данни. CGI Federal изисква също така високо ниво на информационна сигурност от всички трети страни, които могат да участват в обработката на Вашите лични данни като подизпълнители и доставчици. Въпреки това, поради естеството на интернет пространството, CGI Federal не може да гарантира, че неупълномощени страни няма да могат въпреки тези мерки да получат достъп до Вашите лични данни за неподходящи цели. Тази интернет страница е предназначена само за възрастни, а от непълнолетните лица се иска да дадат разрешение на възрастен да съдейства при подаването на лични данни. CGI Federal си запазва правото да променя, модифицира или актуализира това известие по всяко време. Ако имате въпроси относно събирането или използването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на  support@ustraveldocs.com.

Кликнете тук, за да прегледате пълната декларация за защита на неприкосновеността на личния живот на CGI Federal.