Visa cho Trẻ em

Trên trang này:


Hỏi và Đáp

H: Trẻ em có cần visa không?

Đ: Tất cả khách Việt Nam, bao gồm cả trẻ em, muốn đến Hoa Kỳ cần phải có visa. Quy định này bao gồm cả trẻ em có tên trên hộ chiếu của bố mẹ.

H: Con của tôi có cần hộ chiếu riêng không?

Đ: Trẻ em cần phải có hộ chiếu riêng khi xin visa Mỹ tại Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán. Nếu Ông/bà và con dùng chung một hộ chiếu, con của Ông/bà sẽ không được phỏng vấn cho đến khi có hộ chiếu riêng.”

H: Trẻ em có phải thanh toán lệ phí xét đơn xin visa như người lớn không?

Đ: Có.

H: Trẻ em có cần lên lịch hẹn phỏng vấn không?

Đ: Mọi đương đơn đều cần lên lịch hẹn.

H: Khi nào bố mẹ cần tham gia khi con họ xin visa?

Đ: Đối với trẻ dưới 17 tuổi, bố mẹ phải có mặt trong cuộc hẹn phỏng vấn. Đối với trẻ từ 17-18 tuổi, bố mẹ không bắt buộc phải có mặt trong buổi phỏng vấn nhưng có thể có mặt nếu họ muốn.