Theo dõi tình trạng Hộ chiếu/ Địa điểm trả hộ chiếu & visa 

On this page:


Tổng quan

Nếu đơn xin visa của bạn được chấp thuận, hộ chiếu và visa của bạn sẽ được trả lại cho bạn bởi Bưu chính Việt Nam. Hồ sơ của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn cung cấp khi đặt lịch hẹn phỏng vấn.

Nếu đơn xin visa được chấp thuận, hộ chiếu và visa của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ bạn đã đăng ký. Xin lưu ý rằng các Bưu điện được chỉ định của Bưu chính Việt Nam sẽ giữ hộ chiếu của bạn 10 ngày, sau lần đầu tiên giao không thành công. Trong trường hợp bạn không có ở nhà, bạn cần thông báo đến bưu cục để giao lần thứ hai. Hoặc bạn có thể đến bưu điện và nhận hộ chiếu trong vòng 10 ngày.Nếu hộ chiếu của bạn không được nhận trong 10 ngày, nó sẽ được trả lại cho Đại sứ quán / Lãnh sự quán nơi quản lý hồ sơ của bạn như một hộ chiếu phát không thành công sau ngày thứ 10.

Kiểm tra tình trạng Visa của bạn

Bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào tại trang web.

Lựa chọn thay đổi điểm giao hồ sơ

Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao hồ sơ của bạn trực tuyến hoặc thông qua trung tâm hỗ trợ cho đến buổi trưa trước ngày hẹn phỏng vấn. Việc thay đổi sẽ không bị tính phí.

Lựa chọn theo dõi Hộ chiếu

Để tiện cho bạn, có nhiều lựa chọn theo dõi hộ chiếu của bạn.

Ngay lập tức: Nhập số hộ chiếu của bạn dưới đây để kiểm tra trạng thái.

 

 

Email: Gửi email đến địa chỉ:passportstatus@ustraveldocs.com và trên tiêu đề hoặc nội dung email, vui lòng nhập số hộ chiếu chính xác khi đặt lịch hẹn. Không nhập thêm bất kỳ nội dung nào khác. Bạn sẽ nhận được thông báo về tình trạng hộ chiếu một cách tự động.

Trực tuyến: Bạn có thể theo dõi hộ chiếu của bạn trực tuyến tại đây.

Trò chuyện và điện thoại: Bạn có thể theo dõi hộ chiếu của bạn với sự trợ giúp của trung tâm hỗ trợ của chúng tôi thông qua chat hoặc điện thoại. Thông tin liên lạc với trung tâm hỗ trợ và mô tả đầy đủ các dịch vụ của trung tâm hỗ trợ, thời gian làm việc, có thể được tìm thấy ở đây.

Thu hộ chiếu của bạn / Visa

Nếu bạn đã chọn để nhận hộ chiếu / visa của bạn tại văn phòng chuyển phát nhanh, bạn sẽ cần đến Bưu điện Việt Nam trong giờ làm việc bình thường. Để tìm văn phòng Bưu chính Việt Nam gần nhất, vui lòng nhấn vào đây.

Tài liệu hỗ trợ

Để nhận hộ chiếu, bạn phải xuất trình bản chính CMND hoặc bất kỳ thẻ chính thức / chính phủ phát hành có ảnh của bạn, không chấp nhận bản sao.

Trong trường hợp bạn không thể nhận lại hộ chiếu tại bưu điện được chỉ định, đại diện của bạn là thành viên trong gia đình phải xuất trình các giấy tờ sau đây.

 • CMND hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người đại diện, và
 • Bản sao CMND của bạn hoặcgiấy tờ tùy thân có dán ảnh với chữ ký của bạn để xác nhận sao y bản chính, và
 • Một thư ủy quyền với cả hai chữ ký của bạn và chữ ký của người đại diện của bạn xác nhận rằng anh / cô ấy được phép nhận hộ chiếu thay cho bạn. Văn bản ủy quyền phải có các thông tin sau:
  • Họ và tên người đại diện của bạn như trên CMND của mình hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh
  • Họ và tên của bạn như trên hộ chiếu và số hộ chiếu của bạn

Trong trường hợp người nộp đơn dưới 15, yêu cầu nộp các giấy tờ sau đây:

 • Một giấy ủy quyền bản gốc có chữ ký của cha mẹ đương đơn.
 • Bản sao CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của cha mẹ đương đơn.
 • Một bản sao hộ khẩu để xác định mối quan hệ của cha mẹ và đương đơn
 • Bản chính CMND của người đại diện hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh

Lưu ý: Trong trường hợp của một nhóm / gia đình, chỉ cần một thư ủy quyền cùng với các giấy tờ cần thiết nêu trên sẽ được yêu cầu.