THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Vào ngày 13 tháng 11, Tòa phúc thẩm khu vực liên bang đối với toà phúc thẩm khu vực số 9 đã ban hành một phần kiến nghị của chính phủ cho việc tạm trú khẩn cấp của Tòa án Hoa Kỳ cho Quận Hawaii vào ngày 17 Tháng 10, bắt đầu bằng Tuyên Bố của Tổng Thống 9645 (P.P). Các quốc gia Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen không có yêu cầu xác thực đối về mối quan hệ rõ ràng với một cá nhân hay tổ chức ở Hoa Kỳ phải tuân theo những hạn chế và giới hạn trong Tuyên Bố của Tổng Thống. Các quốc gia từ Bắc Triều Tiên và Venezuela vẫn bị hạn chế và giới hạn. Vui lòng tham khảo thêm thông tin tại đây.

 ************************************************************************************

Xin thông báo địa điểm địa điểm nộp hồ sơ Drop-Off  tại Hà Nội có thay đổi về địa điểm Bưu cục giao dịch Tràng Tiền chuyển từ Số 22 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội sang địa chỉ mới tại Số 18 Hàng Vôi, Quận. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

************************************************************************************

Quý khách xin lưu ý:

  • Trước khi đặt hẹn phỏng vấn, quý khách cần cập nhật mã vạch bằng cách vào mục “Cập nhật Hồ sơ” và cập nhật số mã vạch trên đơn DS-160 hiện tại. Khi đặt lịch hẹn, CHỈ dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 hiện tại của mình. KHÔNG ĐƯỢC dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 đã dùng trước đây hoặc một mã vạch không hợp lệ/không chính xác. Nếu quý khách đến phỏng vấn với mã vạch không hợp lệ hoặc không trùng khớp với mã vạch trên mẫu đơn xin thị thực DS-160 hiện tại, quý khách sẽ không được vào phỏng vấn, và phải ra về để đặt lại cuộc hẹn mới dùng mã vạch DS-160 đúng. Vui lòng mang theo giấy Xác nhận đơn DS-160 và giấy Xác nhận cuộc hẹn khi đi phỏng vấn.

  • Chương trình SR, I5, R5 hết hiệu lực ngày 8 tháng 12 năm 2017

    Thị thực SR, I5 và R5 chỉ có thể được cấp trước ngày 8 tháng 12 năm 2017. Sau ngày này, chúng tôi không thể cấp thị thực diện SR, I5 hay R5 cho tới khi chương trình này được Quốc hội Hoa Kỳ cho phép trở lại.  Nếu đương đơn đã có lịch hẹn phỏng vấn thị thực diện SR, I5 hay R5, vui lòng không đổi ngày phỏng vấn lại sau ngày 8 tháng 12 năm 2017. Vui lòng chuẩn bị tất cả giấy tờ yêu cầu tại: https://vn.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/40/IV-APPOINTMENT-PACKAGE.pdf và mang tới buổi phỏng vấn để đảm bảo đương đơn có thể được cấp thị thực trước ngày 8 tháng 12 năm 2017. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại: https://travel.state.gov/content/visas/en/law-and-policy/bulletin/2018/visa-bulletin-for-december-2017.html.

Brooklyn Bridge

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Thị Thực Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về Thị Thực định cư và Thị Thực không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại Thị Thực. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị Thực cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về Thị Thực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.