สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกา

ในหน้านี้:

ที่ตั้งและข้อมูลสำหรับติดต่อ

สถานทูตและสถานกงสุลอเมริกาประจำประเทศไทยตั้งอยู่ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
แฟกซ์: +66-2-254-1171
เว็บไซต์: http://thai.bangkok.usembassy.gov/
อีเมล:

สถานกงสุล จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ที่อยู่: ที่อยู่: 387 ถนนวิชยานนท์
เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย<
แฟกซ์: +66-53-252-633
เว็บไซต์: http://chiangmai.usconsulate.gov/
อีเมล: conschiangmai@state.gov