ข้อมูลวีซ่าถาวร

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

โดยทั่วไปแล้ว บุคคลที่มีความประสงค์จะย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องได้รับการอนุมัติคำร้อง (Petition) จากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) ก่อนจึงจะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรได้ โดยญาติผู้มีคุณสมบัติหรือนายจ้างจะเป็นผู้ยื่นคำร้อง (Petition) โดยตรงที่สำนักงาน USCIS ในประเทศสหรัฐฯ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นเรื่องคำร้อง (Petition) เว็บไซต์ของสำนักงาน USCIS ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติคำร้องและมี Priority date ที่ถึงกำหนดแล้วเท่านั้น (เฉพาะบางกรณี) จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรหรือวีซ่าคู่หมั้นได้

คำร้อง

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2011 เป็นต้นไป บุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยสามารถยื่นแบบฟอร์ม I-130 (ใบคำร้องสำหรับญาติผู้เป็นต่างชาติ) ที่สำนักงาน USCIS ประจำกรุงเทพมหานครได้ในเวลาทำการปกติ สำนักงาน USCIS ตั้งอยู่ในตึกสินธร อาคาร 2 ชั้น 15 บนถนนวิทยุถัดจากสถานทูตอเมริกา เปิดทำการระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 12.00 น. สำนักงานฯจะปิดบริการในวันหยุดราชการของประเทศไทยและของประเทศสหรัฐฯ โปรดทราบว่าสำนักงานนี้ตั้งอยู่ในเขตเวลาที่เร็วกว่าเวลามาตรฐานตะวันออกของประเทศสหรัฐ 12 ชั่วโมง

ผู้ที่มีความประสงค์จะติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ (USCIS) ด้วยตนเองควรทำนัดล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์

โทรศัพท์ 02 205-5352 หรือ 02 205 5382 (ภายในประเทศไทย)
011-662-205-5352 (โทรจากประเทศสหรัฐฯ)
อีเมล: Bangkok@uscis.dhs.gov

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบฟอร์ม I-130 ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน USCIS ที่ http://www.uscis.gov หรือสามารถติดต่อสำนักงาน USCIS ในประเทศสหรัฐฯทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์โทร 1-800-375-5283

ค่าธรรมเนียมผู้อาศัยถาวร (ค่าธรรมเนียมกรีนการ์ด)

นับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ได้รับอนุมัติวีซ่าถาวรในต่างประเทศ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมผู้อาศัยเป็นจำนวนเงิน 220 เหรียญสหรัฐก่อนจะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ  จะมีในบางกรณีเท่านั้นที่ผู้สมัครได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว เช่น บุตรบุญธรรมที่ได้รับวีซ่าประเภท Orphan (IR3/IR4) หรือ Hague (IH3/IH4) พนักงานชาวอิรักและอัฟกานิสถานที่เคยทำงานให้กับรัฐบาลสหรัฐฯและได้รับวีซ่าประเภท Special Immigrant (SE) ผู้ที่ได้รับวีซ่าประเภทผู้มีถิ่นพำนักที่จะเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯหรือ Returning Resident (SB1) หรือวีซ่าคู่หมั้น K ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมผู้อาศัยถาวรและติดต่อสอบถามรายละเอียดๆเพิ่มเติมได้จาก USCIS ได้ที่เว็บไซต์ www.USCIS.gov/immigrantfee

การตรวจสุขภาพ

ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้ได้รับการรับรองจากสถานทูตอเมริกาเท่านั้น ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพได้ ที่นี่ ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำนัดเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพจาก NVC หรือจากสถานทูตฯ กรุณาอย่าทำการนัดหมายเพื่อตรวจสุขภาพจนกว่าท่านจะได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ

การทำนัดสัมภาษณ์กับทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

หากท่านได้รับวันนัดหมายแล้ว ท่านต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่ได้รับนัดหมาย โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยของทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา ซึ่งจะอธิบายให้ทราบถึงสิ่งที่สามารถนำติดตัวมาได้และสิ่งที่ห้ามนำติดตัวมาในวันสัมภาษณ์ ท่านควรนำเอกสารยืนยันการนัดหมายและเอกสารที่จำเป็นต่างๆตามข้อบังคับของวีซ่าแต่ละประเภทมาในวันสัมภาษณ์ด้วย