วันหยุดและเวลาปิดทำการ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาปิดทำการตามวันหยุดของทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องวีซ่าจะปิดทำการตามวันหยุดของทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

วันปิดทำการของสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

 สำหรับปี  2562 สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะปิดทำการตามวันที่แสดงไว้ด้านล่าง

วันปิดทำการประจำปี 2562
วันที่ วัน วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม อังคาร วันปีใหม่ สหรัฐอเมริกา
21 มกราคม จันทร์ วันเกิดมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ สหรัฐอเมริกา
18 กุมภาพันธ์ จันทร์ วันประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
8 เมษายน จันทร์ วันจักรี ไทย
15 เมษายน จันทร์ เทศกาลสงกรานต์ ไทย
16 เมษายน อังคาร เทศกาลสงกรานต์ ไทย
6 พฤษภาคม จันทร์ วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไทย
20 พฤษภาคม จันทร์ วันวิสาขบูชา ไทย
27 พฤษภาคม จันทร์ วันที่ระลึกสงครามโลก สหรัฐอเมริกา
3 มิถุนายน จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ไทย
4 กรกฎาคม พฤหัสบดี วันชาติ สหรัฐอเมริกา
29 กรกฎาคม จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไทย
12 สิงหาคม จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไทย
2 กันยายน จันทร์ วันแรงงาน สหรัฐอเมริกา
14 ตุลาคม จันทร์ วันโคลัมบัส สหรัฐอเมริกา
23 ตุลาคม พุธ วันปิยมหาราช ไทย
11 พฤศจิกายน จันทร์ วันทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา
28 พฤศจิกายน พฤหัสบดี วันขอบคุณพระเจ้า สหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม พฤหัสบดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไทย
25 ธันวาคม พุธ วันคริสต์มาส สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม อังคาร วันสิ้นปี ไทย

สำหรับปี  2563 สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะปิดทำการตามวันที่แสดงไว้ด้านล่าง

วันปิดทำการประจำปี 2563
วันที่ วัน วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม พุธ วันปีใหม่ สหรัฐอเมริกา
20 มกราคม จันทร์ วันเกิดมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ สหรัฐอเมริกา
17 กุมภาพันธ์ จันทร์ วันประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
6 เมษายน จันทร์ วันจักรี ไทย
13 เมษายน จันทร์ เทศกาลสงกรานต์ ไทย
14 เมษายน อังคาร เทศกาลสงกรานต์ ไทย
15 เมษายน พุธ เทศกาลสงกรานต์ ไทย
4 พฤษภาคม จันทร์ วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไทย
25 พฤษภาคม จันทร์ วันที่ระลึกสงครามโลก สหรัฐอเมริกา
3 มิถุนายน พุธ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ไทย
3 กรกฎาคม ศุกร์ วันชาติ สหรัฐอเมริกา
28 กรกฎาคม อังคาร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไทย
12 สิงหาคม พุธ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไทย
7 กันยายน จันทร์ วันแรงงาน สหรัฐอเมริกา
12 ตุลาคม จันทร์ วันโคลัมบัส สหรัฐอเมริกา
23 ตุลาคม ศุกร์ วันปิยมหาราช ไทย
11 พฤศจิกายน พุธ วันทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา
26 พฤศจิกายน พฤหัสบดี วันขอบคุณพระเจ้า สหรัฐอเมริกา
7 ธันวาคม จันทร์ วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไทย
25 ธันวาคม ศุกร์ วันคริสต์มาส สหรัฐอเมริกา