การยื่นขอวีซ่าสหรัฐฯในต่างประเทศระหว่างการปิดหน่วยงานราชการในสหรัฐฯ

ขณะนี้การยื่นขอวีซ่าสหรัฐฯในต่างประเทศยังดำเนินการตามปกติในระหว่างการปิดหน่วยงานราชการในสหรัฐฯครั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/lapse-in-appropriations.html

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้ประกาศงดใช้ญัตติฉุกเฉินและคำสั่งห้ามของศาลชั้นต้นในมลรัฐฮาวายและรัฐแมริแลนด์ ซึ่งยับยั้งการบังคับใข้กฎหมายบางมาตราของประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 9645 พลเมืองประเทศ ชาด อิหร่าน ลิเบีย เกาหลีเหนือ โซมาเลีย ซีเรีย เยเมน และ เวเนซุเอลา จะตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html

Brooklyn Bridge

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร