Miesta vyzdvihnutia pasov/víz

On this page:

Prehľad

Ak bude vaša žiadosť o vízum schválená, váš pas a vízum vám budú vrátené prostredníctvom Slovenskej pošty v obálke na adresu, ktorú ste uviedli počas procesu vytvorenia časenky.

Hneď ako bude váš pas pripravený na odoslanie, dostanete oznámenie e-mailom a SMSkou.

Ak budete chcieť, aby pas prevzal vo vašom mene rodinný príslušník, táto osoba sa bude musieť preukázať občianskym preukazom, kde je uvedené, že má bydlisko na rovnakej adrese. Ak budete chcieť, aby pas prevzal vo vašom mene niekto iný ako rodinný príslušník, táto osoba sa bude musieť preukázať občianskym preukazom a písomným splnomocnením od vás.

Ak nebude možné obálku doručiť, poštár nechá vo vašej schránke oznámenie s informáciou, že váš pas si môžete vyzdvihnúť na najbližšej pošte.

Pas si musíte vyzdvihnúť do 7 kalendárnych dní. Slovenská pošta bude čakať na vyzdvihnutie vášho pasu len 7 kalendárnych dní, potom ho vráti veľvyslanectvu/konzulátu.

Keď si prídete vyzdvihnúť svoj pas na poštu, bude musieť predložiť občiansky preukaz. Ak váš pas príde vo vašom mene vyzdvihnúť niekto iný, táto osoba bude musieť predložiť písomné splnomocnenie od vás a občiansky preukaz.

Upozornenie: Ak je vaša cesta súrna a potrebujete pas, možte počas vášho pohovoru požiadať konzulárneho pracovnika, ktorý rozhodne, či si budete môcť osobne vyzdvihnúť pas s vízom. Zároveň by sme vás chceli upozorniť, že na dobu spracovania víz, má vplyv celý rad faktorov a nevieme vám zaručiť, či to bude možné. Preto odporúčame, aby ste si nerezervovali letenky, pokým neobdržíte pas s vízami.

Možnosti zmeny spôsobu doručenia

Preferovanú adresu pre doručenie dokladov si môžete zmeniť online alebo prostredníctvom call centra do polnoci pred dňom časenky na pohovor. Zmena preferencií doručenia je bezplatná.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste po tomto časovom limite nemenili miesto vyzdvihnutia. Akékoľvek zmeny požadovaného miesta vyzdvihnutia po tomto časovom limite budú viesť k oneskoreniu doručenia vášho pasu.

Kontrola stavu vašej žiadosti o vízum

Stav svojej žiadosti si môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto webovej stránke:
https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx. Stav vašej žiadosti sa aktualizuje zvyčajne najskôr tri pracovné dni po pohovore o vízach. Predtým nemusí byť v systéme stav vašej žiadosti aktualizovaný, a preto informácia, ktorú získate, nemusí odzrkadľovať skutočný stav vašej žiadosti.

Možnosti sledovania pohybu pasu

Pre informáciu máte k dispozícii niekoľko možností sledovania polohy vášho pasu, z ktorých si môžete vybrať.

Okamžite: Stav vášho pasu skontrolujete zadaním čísla vášho pasu nižšie.

Ak je stav označený výrazom „origination scan" (počiatočný sken), znamená to, že váš pas odišiel z veľvyslanectva alebo konzulátu a je na ceste do miesta doručenia, ktoré ste si zvolili. Zatiaľ však nie je k dispozícii.

Ak je stav „ready for pick up" (pripravený na vyzdvihnutie), znamená to, že Slovenská pošta vám doručí pas na adresu uvedenú počas procesu vytvorenia časenky alebo ak vám poštár nechal v schránke oznámenie, váš pas bude uložený na najbližšej pošte a môžete si ho tam vyzdvihnúť.

Veľvyslanectvo ani konzulát vám nedokážu pomôcť v súvislosti so stavom doručovania vášho pasu. Nekontaktujte veľvyslanectvo alebo konzulát s otázkami týkajúcimi sa stavu doručovania vášho pasu.

E-mailom: Pošlite e-mail na adresu passportstatus@ustraveldocs.com a v predmete alebo textovej časti správy uveďte číslo platného pasu presne tak, ako bolo zadané počas vytvárania časenky na pohovor. Neuvádzajte žiadny iný text. Dostanete automatickú odpoveď so stavom.

Online: Pohyb svojho pasu môžete sledovať online tu.