Výber adresy na doručenie dokladov

Na tejto strane:

Prehľad

Pred vytvorením časenky na vízový pohovor si zvoľte spiatočnú adresu na vrátenie vášho pasu. Pri výbere adresy na doručenie dokladov nezabudnite uviesť číslo prisťahovaleckého prípadu zobrazené na oznamovacom liste z NVC. Ak je vaša žiadosť o víza schválená, Slovenská pošta vám doručí pas s vízami a doklady späť na vami zvolenú adresu. Váš pas bude doručený len na adresu, ktorú ste uviedli pri vytváraní časenky na vízový pohovor. S touto službou nie sú spojené žiadne ďalšie poplatky.

Ďalšie informácie

On-line registrácia adresy na doručenie dokladov je k dispozícii tu.
Zmenu vašej aktuálnej adresy na doručenie dokladov zadajte tu.
Registráciu alebo zmenu adresy na doručenie dokladov cez naše telefonické centrum zadajte tu.