Integritetspolicy

På denna sida:


Viktig information angående användningen av denna webbplats

USA:s statsdepartement har anlitat CGI Federal Inc. (CGI Federal) för att assistera departementet med insamling och behandling av ansökningsinformation för visum. CGI Federal tar integritetsfrågor på största allvar. Vi har infört denna integritetspolicy och offentliggjort detta meddelande för att förklara för dig hur vi hanterar de personuppgifter vi tar emot från dig i anslutning till din användning av denna webbplats och din visumansökan. I största möjliga utsträckning samlar vi in personuppgifter direkt från dataägaren, inklusive de personuppgifter som uppges på denna webbplats och biometriska data som samlas in under processen för visumansökan. Genom din användning av denna webbplats godkänner du insamling, aggregering, användning, lagring och vidarebefordran av de personuppgifter du uppger i syfte att hantera din visumansökan. Genom din användning av denna webbplats godkänner du mottagande av elektroniska meddelanden, inklusive interaktiva röstsvar och callcenter-kommunikation i anslutning till din visumansökan. Om du inte vill bli kontaktad av CGI Federal, var vänlig använd inte denna webbplats. CGI Federal kommer endast att använda dina personuppgifter i följande syfte:

  • för insamling av ansökningsinformation för vidarebefordran till USA:s statsdepartement;
  • för överföring av personuppgifter till USA:s statsdepartement, eller delning av personuppgifter med CGI Federals underleverantörer, försäljare och leverantörer efter behov för att behandla din visumansökan;
  • för efterlevnad av gällande lagar, regler och juridiska processer;
  • för att skydda individens hälsa, säkerhet eller välbefinnande;
  • för skydd av våra rättigheter eller för att kunna vidta lämpliga rättsliga åtgärder; eller
  • vad som på annat sätt är nödvändigt för att genomföra vårt avtal med USA:s regering, under förutsättning att sådan användning är tillåten enligt lag och överensstämmer med övriga begränsningar som anges här.

 CGI Federal samlar endast in sådan information som är nödvändig för att behandla din ansökan och kommer endast att lagra dina personuppgifter under kortast möjliga tid i enlighet med vad som krävs av proceduren för visumansökan och vårt avtal med USA:s statsdepartement. CGI Federal kan även använda information som exempelvis din IP-adress, internetleverantör, operativsystem, tidpunkt och datum för ditt besök och annan statistik för webbplatsanvändning som samlas in automatiskt av denna webbplats för statistisk rapportering, analys angående användningen av och effektiviteten för webbplatsen och andra rapporteringskrav i enlighet med vårt avtal. För att skydda din information har CGI Federal implementerat lämpliga organisationsrelaterade, tekniska och fysiska skyddsåtgärder för att förhindra otillåten tillång till eller vidarebefordrande av dina personuppgifter.

 CGI Federal kräver även samma höga informationssäkerhetsnivå från alla utomstående parter som kan assistera vid behandlingen av dina personuppgifter, som underleverantörer, försäljare och leverantörer. På grund av internets natur kan CGI Federal dock inte garantera att obehöriga aktörer aldrig kommer att kunna kringgå dessa skyddsåtgärder och få tillgång till dina personuppgifter i olämpligt syfte. Denna webbplats är endast avsedd för att användas av vuxna personer och minderåriga måste ha en ansvarig vuxen person närvarande vid överföring av personuppgifter. CGI Federal förbehåller sig rätten att ändra, modifiera eller uppdatera detta integritetsmeddelande vid valfri tidpunkt.  Om du skulle ha några frågor i anslutning till insamlingen och användningen av dina personuppgifter, var god skicka ditt meddelande till support@ustraveldocs.com