Den 4 december 2017 beviljade USA: s högsta domstol regeringens förslag till brådskande uppskjutande av förberedande förelägganden utfärdade av USA:s distriktdomstolar för distrikten Hawaii och Maryland, som förbjöd verkställigheten av vissa delar av presidentproklamation 9645. Medborgare från Chad, Iran, Libyen, Nordkorea, Somalia, Syrien, Jemen och Venezuela är föremål för restriktioner och begränsningar. Ytterligare information är tillgänglig via denna länk


Från och med den 1 november 2016 kommer glasögon inte längre att vara tillåtna i visumbilder. För ytterligare information om fotokrav vänligen besök: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html


 Om du är medborgare i ett land som är del av Programmet för Viseringsundantag (Visa Waiver Program) men kan inte resa under detta program, måste du söka ett icke-immigrant visum minst tre månader i förväg för din planerade resa. Om du inte har oförutsedda reseplaner, måste du betala din viseringsavgift, fylla i DS-160 ansökansformuläret på ceac.state.gov/genniv/ och boka en tid för intervju på Ambassaden. Om du har en förestående resa som du inte förutsett, kan du begära ett påskyndat möte på Ambassaden. Vänligen beskriv resedatumet och syftet med din resa, och bifoga ditt ESTA avslag från Customs and Border Protection i din begäran.


För mer information om Programmet för Viseringsundantag samt kraven på ett elektroniskt pass vänligen besök https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html."

As of November 29, 2016, Chinese citizens with 10-year B1, B2 or B1/B2 visas in Peoples’ Republic of China passports are required to update their biographical and other information from their visa application through the Electronic Visa Update System (EVUS) before travelling to the United States. This update must be done every two years, or upon getting a new passport or B1, B2, or B1/B2 visa, whichever occurs first.  

EVUS enrollment is available at www.EVUS.gov. There is currently no fee for EVUS enrollment.  Until a fee is implemented, travelers can enroll in EVUS without charge. The Department of Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP) will keep visa holders informed of new information at www.cbp.gov/EVUS.
 
20161129日起,所有持中华人民共和国护照和10年期B1B2B1/B2签证的中国公民赴美前,必须通过签证更新电子系统(EVUS)更新与签证申请有关的个人信息和其它信息。此更新须每两年进行一次,或者在获得新护照或新的B1B2B1/B2签证时进行更新,以先到期者为准。
EVUS登记网站为www.EVUS.gov。目前EVUS登记不收费。在实施收费规定之前,旅客可免费进行登记。美国国土安全部海关和边境保护局(CBP)将通过网站www.cbp.gov/EVUS向签证持有人公布最新信息。

 

Brooklyn Bridge

Välkommen till USA:s viseringsinformationstjänst för Sverige. På denna webbplats hittar du information om immigrationsvisum och icke-immigrationsvisum för USA och de krav som gäller för vardera. Du kan även få veta hur du ska betala den nödvändiga visumansökningsavgiften och hur du bokar ett möte för en visumintervju på den amerikanska ambassaden i Stockholm.

Detta är den officiella webbplatsen för information om visum för den amerikanska beskickningen i Sverige.