Jesteś tutaj: Strona główna / Wstrzymanie rozpatrywania wniosku do czasu podjęcia dalszych działań

Wstrzymanie rozpatrywania wniosku do czasu podjęcia dalszych działań

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Odmowa na podstawie paragrafu 221(g) oznacza, że we wniosku brakuje istotnych informacji lub rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane. Konsul poinformuje czy w Państwa sprawie nie zostanie wstrzymana procedura wizowa na podstawie paragrafu 221(g) ze względu na brakujące informacje. Urzędnik poinformuje, czy sprawa będzie poddana procedurze administracyjnej, czy też należy dostarczyć dodatkowe informacje lub poprosi o stawienie się na dodatkową rozmowę.

Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, urzędnik poinformuje, w jaki sposób je dostarczyć. W ramach tej procedury otrzymają Państwo odpowiednie pismo. W ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku należy dostarczyć wymagane dokumenty bez konieczności wnoszenia kolejnej opłaty za rozpatrzenie wniosku. Po upływie roku rozpatrzenie wniosku odrzuconego na podstawie paragrafu 221(g) zostanie zakończone zgodnie z paragrafem 203(e).

Jeśli ambasada wymaga dodatkowych informacji lub dokumentów, należy je dostarczyć biura TNT. Na tej stronie internetowej wyjaśniono, jak dostarczyć dokumenty do ambasady lub konsulatu.

Pozostałe informacje

W przypadku niektórych wniosków o wizę konieczne są dalsze czynności administracyjne wymagające dodatkowego czasu po odbyciu rozmowy z urzędnikiem konsularnym. Podczas rozmowy zostaną Państwo poinformowani o takiej ewentualności. Procedury administracyjne trwają zazwyczaj maksymalnie 60 dni od rozmowy w sprawie wizy. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowej procedury administracyjnej, czas oczekiwania będzie się różnił w zależności od konkretnego przypadku. Zaleca się ubieganie o wizę z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do daty podróży.

Uwaga: zanim podejmą Państwo próbę uzyskania informacji o statusie wizy, Państwo lub Państwa pełnomocnik powinni odczekać 60–120 dni od daty rozmowy lub złożenia dodatkowych dokumentów, w zależności od tego, co miało miejsce później. Prosimy o cierpliwość.

Jeśli starają się Państwo o wizę nieimigracyjną mogą Państwo sprawdzić swój wniosek wizowy DS-160 jak również jego status online tutaj poprzez wprowadzenie lokalizacji konsulatu gdzie odbędzie się rozmowa z konsulem oraz numeru kodu kreskowego wniosku wizowego DS-160. W przypadku aplikowania o wizę imigracyjną należy wprowadzić swój numer sprawy.