Osoby, które nie mówią w języku polskim lub angielskim:

Ambasada USA w Warszawie: Z uwagi na ograniczoną ilość spotkań wizowych dla osób, które chcą przeprowadzić rozmowę z konsulem w języku rosyjskim, czas oczekiwania na umówienie spotkania może być dłuższy od czasu podanego na tej stronie internetowej. Osoby, które nie mówią po polsku lub angielsku mogą wyznaczyć spotkanie w terminie podanym na w/w stronie, jeżeli przyjdą na spotkanie z tłumaczem. Aby tłumacz mógł uczestniczyć w spotkaniu wizowym, imię i nazwisko tłumacza musi być wcześniej zgłoszone w Centrum Informacji Wizowej. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Konsulat Generalny USA w Krakowie: Rozmowy z konsulem przeprowadzane są tylko w języku polskim lub angielskim. Osoby, które mówią tylko w języku rosyjskim lub innym obcym, musza zgłosić się z tłumaczem na rozmowę z konsulem. Imię i nazwisko tłumacza musi być wcześniej zgłoszone w Centrum Informacji Wizowej. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 czerwca 2018 r. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał decyzję pozwalającą na kontynuację wprowdzenia w życie Proklamacji Prezydenta 9645 (P.P.). Obywatele Iranu, Libii, Korei Północnej, Somalii, Syrii, Jemenu i Wenezueli podlegają restrykcjom i ograniczeniom. Więcej informacji znajduje się na stronie

Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.