Fraskrivelse av green card (Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)

På denne siden:


Oversikt

Dersom du er permanent bosatt i USA med Green Card (permanent oppholdskort) må du opprettholde din status for å kunne fortsette å få godkjent innreise til USA som permanent bosatt med Green Card. Du finner veiledning på USCIS´s nettside om hvordan du kan opprettholde din status.

Hvis du ikke er i stand til å opprettholde statusen din fordi du bor utenfor USA, eller av andre grunner har valgt å oppholde deg utenfor USA i lengre perioder, kan du frivillig oppgi ditt Green Card. Dette vil forhindre utfordringer på ankomststedet i USA når man søker om innreise til USA som en ikke-immigrant med et visum eller hvis man bruker ESTA-programmet.

Hvordan returnere «green cardet»

For å oppgi ditt Green Card, vennligst skriv ut og fyll ut I-407 skjemaet. Samle deretter inn følgende:

  • Ditt Green Card (Lawful Permanent Resident (LPR) kort)
  • Permit to Re-Enter (I-327 skjema, kun hvis aktuelt)
  • Notice of Entry of Appearance as Attorney or Representative (G-28 skjema, kun hvis aktuelt)

Send I-407 skjemaet, Green Card og tilleggsdokumentasjon til USCIS til følgende addresse:

USCIS I-407
Embassy of the United States of America (DHS/USCIS)
33 Nine Elms Lane
London SW11 7US

IKKE SEND: United States Social Security card til dette kontoret. Kontakt U.S. Embassy Federal Benefits Unit på den amerikanske ambassaden i Oslo for informasjon om retur av Social Security card.

Viktig informasjon:
Når USCIS Field Office London mottar utfylt I-407 skjema og aktuelle tilleggsdokumenter vil en kopi av I-407 skjemaet bli returnert til deg i den selv-addressertere konvolutten du vedla. Dette er din bekreftelse på at du formelt har oppgitt din status som permanent bosatt. Vi anbefaler at du tar en kopi av det ferdig behandlede I-407 skjema med deg til ankomststedet i USA første gang du reiser etter å ha opgitt din status. Vennligst husk og søke om Electronic System for Travel Authorization (ESTA) hvis du er kvalifisert til å reise uten visum til USA. Hvis ikke, søk om et ikke-immigrant visum ved den nærmeste amerikanske ambassade eller konsulat.

Etter returnering av ditt Green Card

Signering av I-407 skjemaet og at du oppgir ditt Green Card vil formelt kommunisere til utlendingsmyndighetene at det ikke lenger er din hensikt å returnere til USA som en permanent bosatt. Når du oppgir din status og Green Card, oppgir du også rettighetene og fordelene som inngår i statusen. Hvis du i fremtiden ønsker å returnere til USA som en permanent bosatt må du søke om nytt Green Card.

Konsulatet vil noen ganger få henvendelser om hvorvidt en tidligere permanent bosatt vil ha utfordringer ved innreise til USA etter at Green Card er returnert. Vi kan ikke gi noen forsikringer om dette. Det er alltid immigrasjonsoffiseren ved ankomststedet som avgjør om en reisende til USA kan få innreise i landet (enten med visum eller under Visa Waiver Programmet med en godkjent ESTA-registrering).

Vennligst sjekk USCIS hjemmeside for ytterligere informasjon om permanent bosatt status.