Søknader om Boarding Foils

På denne siden:


Tapt/stjålet Green Card (Permanent Resident Card)

En person med lovlig permanent oppholdtillatelse i USA, en lawful permanent resident (LPR), må vise et gyldig Form I-551, Permanent Resident Card, hvis personen søker innreise til USA etter et midlertidig fravær på mindre enn ett år. Dersom Permanent Resident Card er tapt eller stjålet vil en Transportation Boarding foil tillate en å gå ombord i flyet for å reise tilbake til USA. Behandlingstiden for en søknad om en Transportation Boarding foil er 2-5 dager.

Søknad om Transportation Boarding Foil

Du må avtale en time med visumenheten og møte opp personlig. For å kunne søke om en Transportation Boarding Foil ved Den amerikanske ambassaden i Oslo, må du gjøre følgende før du avtaler en time:

 1. Last ned og fyll ut Application for Travel Document (Carrier Documentation) – Form I-131A. Du trenger ditt Alien Registration Number for å kunne fullføre skjemaet;
 2. Opprett en online USCIS konto for å betale avgiften for I-131A søknaden. (Merk: Dette er den eneste måten å betale for I-131A søknaden). Ambassaden kan ikke ta imot betalingen på vegne av USCIS. Vennligst merk at denne avgiften ikke kan refunderes.
 3. Vennligst send kvittering, en kopi av biografisiden av ditt pass og ditt Alien Registration Number via e-post til OsloLPR@state.gov . Etter at ambassaden har mottatt dette vil de ta kontakt med USCIS for å bekrefte din status og for å avtale en time for deg. Ambassaden er stengt i helgene og under amerikanske og norske helligdager. Det er anbefalt å avtale en time ved ambassaden minst 2 uker før den planlagte reisedatoen tilbake til USA. Vennligst merk at vi kun kan behandle søknader for personer med lovlig permanent oppholdstillatelse i USA som har vært utenfor USA i mindre enn ett år og ønsker å returnere til USA innen 30 dager.

Hva skal jeg ta med meg til avtalen?

 • Ditt gyldige pass (Hvis passet ditt har blitt tapt/stjålet, kan vi ikke utstede en Transportation Boarding foil før du har fått nytt pass);
 • Det originale Form I-131A, fullført og signert;
 • Kvittering på søknadsavgiften;
 • Politiattest (hvis ditt Permanent Resident Card (I-551) ble tapt/stjålet);
 • Bevis på at du har ikke vært utenfor USA i mer enn ett år siden du forlot USA den siste gangen, f. eks. flybilletter/ elektronisk reiseplan som viser når du forlot USA den siste gangen og når du skal reise tilbake til USA;
 • Ett passbilde i farger på 5×5 cm som viser hele ansiktet og har hvit bakgrunn;
 • Norske frimerker i verdi av 30 NOK. Man kan ikke kjøpe frimerker ved ambassaden. Vennligst merk at en Transportation Boarding foil ikke kan utstedes samme dag, derfor ber vi deg om å ta med deg frimerker for å kunne sende passet ditt tilbake etter vi har behandlet søknaden.

Hva skal jeg gjøre hvis mitt Green Card er tapt/stjålet i Danmark/Sverige?

Vennligst ta kontakt med konsulseksjonen ved Den amerikanske ambassaden i København/ Stockholm for å hjelpe deg med en søknad om en Transportation Boarding foil.

Utgått permanent oppholdstillatelse/ Green Card (Form 1-551)

Selv om regelverket generelt krever at de med lovlig permanent oppholdstillatelse må reise til USA med et gyldig kort for permanent oppholdstillatelse/ Green Card, finnes det unntak. Flyselskaper kan tillate ombordstigning for de med utgått permanent oppholdstillatelse uten straff, i henhold til U.S. Customs and Border Protection's policy, dersom følgende gjelder:

 • Du er permanent bosatt i USA med et oppholdskort / Green Card utstedt med 10-års gyldighet, eller
 • Du er en LPR med utgått permanent oppholdstillatelse/Green Card med to-års gyldighet, OG du
  har i tillegg et I-797 "Notice of Action", for enten et I-751 eller I-829 skjema, for å fjerne betingelsene på din status som permanent bosatt. "Notice of Action" forlenger gyldigheten på kortet ditt for permanent oppholdstillatelse/ Green Card med en viss lengde, vanligvis ett år.

For mer informasjon om internasjonale reiser som permanent bosatt i USA, se U.S. Citizenship and Immigration Services nettside.