Визээ сунгуулах

Энэ хуудсан дээр:

Ерөнхий агуулга

Виз сунгах тусгай процесс байдаггүй. Та ердийн виз мэдүүлгийн журмаар шинэ виз мэдүүлнэ. Таны паспортны хүчинтэй хугацаа дууссан ч гэсэн доторх виз хүчинтэй хэвээр байж болохыг анхаарна уу. Та Америкийн Нэгдсэн Улс руу хүчинтэй виз бүхий хуучин паспорт болон шинээр авсан хүчинтэй паспорт хоёроор зорчиж болно.

Нэмэлт мэдээлэл

АНУ-ын цагаачлалын бус виз мэдүүлэх