Diplomatai ir vyriausybės pareigūnai: papildoma informacija

Šiame puslapyje:

Bendroji informacija

A kategorijos vizos paprastai išduodamos gavus diplomatinį raštą iš atitinkamos šalies ambasados arba misijos užsienyje. Jei A-1 ar A-2 kategorijos vizos pareiškėjas ketina vykti į JAV atlikti užduoties, kuri truks mažiau nei 90 dienų, viza pažymima raidėmis TDY (angl. temporary duty – laikinos pareigos). Paprastai bona fide asmenims, kurie yra tos šalies piliečiai arba akredituoti toje šalyje, reikalavimas atvykti į pokalbį dėl A-1 ir A-2 vizų netaikomas. Tačiau gali būti aplinkybių, kuriomis konsulinis pareigūnas paprašys atvykti į pokalbį.

Toliau sąraše pateikiama papildomos informacijos apie šios kategorijos vizas.

A-3 viza

Išduodama A-1 arba A-2 kategorijos asmenų padėjėjams ir palydovams.

G-1 viza

Išduodama pripažintos vyriausybės nuolatinės misijos tarptautinėse organizacijose nariams, nepaisant rango, ir jų šeimų nariams. G-1 vizos taip pat išduodamos misijos sekretoriams, vairuotojams ir valytojams, išskyrus namų ūkio darbuotojus – pastariesiems išduodamos G-5 vizos.

G-2 viza

Išduodama pripažintos vyriausybės atstovams ir jų šeimų nariams, vykstantiems į JAV trumpam – dalyvauti paskirtųjų tarptautinių organizacijų susirinkimuose. G-2 vizas turintys pareigūnai gali atstovauti savo vyriausybėms Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje arba eiti TDY pareigūnų pareigas tos šalies misijoje tarptautinėje organizacijoje. G-2 vizos gali būti išduodamos karininkams, kurie padeda Jungtinių Tautų sekretoriatui taikdarystės klausimais. Jų šeimų nariai taip pat gali gauti G-2 vizas.

G-3 viza

Išduodama nepripažintų vyriausybių arba šalių, kurios nėra narės, vyriausybių atstovams, nepaisant rango, ir jų šeimų nariams. G-3 vizos tokių vyriausybių atstovams taip pat gali būti išduodamos, kad jie galėtų dalyvauti laikinuose paskirtųjų tarptautinių organizacijų susirinkimuose (pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos ir Saugumo Tarybos susirinkimuose).

G-4 viza

Išduodama bet kurio rango darbuotojams, kurie vyksta į JAV vykdyti paskirtosios tarptautinės organizacijos užduoties (įskaitant JTO). Jų šeimų nariai taip pat gali gauti G-4 vizas, išskyrus namų ūkio darbuotojus – pastariesiems išduodamos G-5 vizos. Paskirtųjų tarptautinių organizacijų pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys ne JAV, gali gauti G-4 klasifikaciją, jei per JAV ketina vykti į kitą šalį. Tokiais atvejais atvykimų į šalį skaičius turėtų apsiriboti oficialiais prašymais. G-4 vizos taip pat gali būti išduodamos bet kokio rango personalui, dirbančiam paskirtojoje tarptautinėje organizacijoje ir vykstančiam į JAV tos organizacijos vardu.

G-5 viza

Išduodama G-1–4 kategorijos asmenų padėjėjams ir palydovams. Dėmesio: jei JAV esanti užsienio šalies misija įdarbintų teisėtą nuolatinį gyventoją, jis (ji) galėtų gauti A kategorijos vizą, jei atsisakytų nuolatinio gyventojo kortelės.