Laukiama tolesnių veiksmų

Šiame puslapyje:

Bendroji informacija

Jeigu konsulas atmeta jūsų vizos prašymą pagal 221 (g) straipsnį, tai reiškia, kad prašymui išnagrinėti trūksta informacijos arba tai, kad jūsų paraiškai turi būti taikoma administracinė procedūra. Jeigu jūsų prašymas negali būti patenkintas remiantis šiuo straipsniu, pokalbio dėl vizos pabaigoje konsulas jus informuos apie tai, kokią informaciją turite pateikti, arba apie tai, kad jūsų prašymui bus taikoma administracinė procedūra.

Jei reikia pateikti daugiau informacijos, pareigūnas pasakys, kaip tai padaryti. Jūs gausite laišką, informuojantį , kokią informaciją turite pateikti. Tai padaryti turėsite per 12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo datos.Naujo vizos paraiškos mokesčio mokėti nereikės. Jei per metus informacijos nepateiksite, remiantis 203 (e) straipsniu jūsų vizos prašymas, kuriam buvo taikomas 221 (g) straipsnis, bus panaikintas.

Jei ambasadospareigūnas jūsų paprašė papildomos informacijos ar dokumentų, juos turite pateikti ambasados darbuotojams. Šioje interneto svetainėje paaiškinama, kaip tai padaryti.

Kita informacija

Kartais pokalbio metu paaiškėja, kad vizos paraiškai reikia taikyti administracinę procedūrą, kuri gali šiek tiek užtrukti. Apie tai jus informuos per pokalbį. Dažniausiai administracinė procedūra atliekama per 60 dienų nuo pokalbio datos,tačiau jos trukmė gali skirtis, nes tai priklauso nuo kiekvieno atvejo aplinkybių. Todėl pareiškėjai dėl vizos gavimo raginami kreiptis kuo anksčiau.

Dėmesio: prieš teiraudamiesi apie vizos prašymo statusą palaukite ne mažiau kaip 60 dienų nuo pokalbio arba papildomų dokumentų pateikimo dienos (priklausomai nuo to, kuri data vėlesnė). Prašome kantrybės.

Jei esate neimigracinės vizos pareiškėjas, suvedę savo pokalbio dėl vizos vietą ir DS-160 brūkšninio kodo numerį čia, galite patikrinti savo DS-160 formos ir prašymo išduoti vizą statusą.