ວັນພັກວຽກ ແລະ ວັນປິດຫ້ອງການ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພັກວຽກຕາມວັນພັກວຽກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂອງລາວ ກໍຄື ຈະປິດຕາມວັນເຫຼົ່ານັ້ນ. ສູນສອບຖາມຂໍ້ມູນ ພັກວຽກຕາມວັນພັກວຽກຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂອງລາວ ກໍຄື ຈະປິດຕາມວັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ວັນປິດຫ້ອງການຂອງ ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

 

ໃນປີ 2017, ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະປິດຫ້ອງການຕາມວັນພັກຕໍ່ໄປນີ້. 

ວັນຈັນ, ທີ 2 ເດືອນມັງກອນ ປີໃຫມ່ສາກົນ
 (ພັກທົດແທນ ທີ1 ມັງກອນ )
ວັນຈັນ, ທີ 16 ເດືອນມັງກອນ ວັນ Martin Luther King, Jr. Day
ວັນຈັນ, ທີ 20 ເດືອນກຸມພາ ວັນປະທານນາທິບໍດີ
ວັນພຸດ, ທີ 8 ເດືອນມີນາ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ
ວັນສຸກ, ວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ, ທີ 14, 17, 18  ເດືອນເມສາ ປີໃຫມ່ລາວ
ວັນຈັນ, ທີ 1 ເດືອນພຶດສະພາ ວັນກໍາມະກອນສາກົນ
ວັນຈັນ, ທີ 29 ເດືອນພຶດສະພາ ວັນລະນຶກ
ວັນອັງຄານ, ທີ 4 ເດືອນກໍລະກົດ ວັນປະກາດເອກະລາດ
ວັນພະຫັດ, ທີ 20  ເດືອນກໍລະກົດ ວັນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ວັນຈັນ, ທີ 4 ເດືອນກັນຍາ ວັນກໍາມະກອນ
ວັນສຸກ, ທີ 6 ເດືອນຕຸລາ ບຸນຊ່ວງເຮືອ
ວັນຈັນ, ທີ 9 ເດືອນຕຸລາ ວັນໂຄລໍາບັດ
ວັນສຸກ, ທີ 3 ເດືອນພະຈິກ ບຸນທາດຫລວງ
ວັນສຸກ, ທີ 10 ເດືອນພະຈິກ ວັນນັກຮົບເກົ່າ
ວັນພະຫັດ, ທີ 23 ເດືອນພະຈິກ ວັນຂອບໃຈພະເຈົ້າ
ວັນຈັນ, ທີ 4 ເດືອນທັນວາ ວັນຊາດລາວ (ພັກທົດແທນ ທີ2 ທັນວາ )
ວັນຈັນ, ທີ 25 ເດືອນທັນວາ ວັນຄຣິດສະມາດ