អ្នកស្ថិតនៅទីនេះ៖ ទំព័រដើម / ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

ទាក់ទងយើងខ្ញុំ

លើទំព័រនេះ


ម៉ោងការងារ

ភ្នាក់ងារបំរើសេវាអតិថិជនដែលអាចនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួយអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8:00ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8:00យប់ ម៉ោងនៅកម្ពុជា និងចាប់ពីម៉ោង 8:00ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8:00យប់ ម៉ោងស្តង់ដាតំបន់ភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាននឹងបិទនៅចុងសប្តាហ៍ និងនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិរបស់កម្ពុជាដែលជ្រើសរើសដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក។

ពិនិត្យមើលស្ថានភាពទិដ្ឋាការរបស់អ្នក

អ្នកអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃពាក្យសុំរបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលនៅ គេហទំព័រនេះ

ពិនិត្យមើលស្ថានភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក

សូមបញ្ចូលលេខលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកក្នុងប្រអប់ខាងក្រោម ដើម្បីពិនិត្យមើលលើស្ថានភាព។

 

 

អ៊ីម៉ែល(Email)៖ សូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅ passportstatus@ustraveldocs.com ហើយនៅក្នុងជួរប្រធានបទ និងឬតួរបស់អ៊ីម៉ែល​ត្រូវដាក់​លេខ​លិខិតឆ្លងដែន​ដែល​មាន​សុពលភាព​ គឺ​ដូចគ្នា​បេះបិទ​នឹងលេខលិខិតឆ្លងដែនដែល​អ្នកបាន​ប្រើ​នៅពេលដែលអ្នក​ណាត់ពេលវេលាសម្ភាសន៍ ហើយអ្នកនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមួយនឹងស្ថានភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នក។

ព័ត៌មានសំរាប់ទំនាក់ទំនង

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយ ឬចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការសុំទិដ្ឋាការដើម្បីធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិក សូមទាក់ទងមកយើងតាមមធ្យោបាយដែលបង្ហាញខាងក្រោមនេះ។ ភ្នាក់ងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានសេវាទិដ្ឋាការអាចជួយអ្នកតាមរយៈអ៊ីម៉ែល ទូរស័ព្ទ ឬការជជែកផ្ទាល់តាមបណ្តាញអេឡិកត្រូនិច (Chat)។
អ៊ីម៉ែល៖ support-cambodia@ustraveldocs.com។

ទូរស័ព្ទ៖

  • អ្នកហៅទូរស័ព្ទក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៖ +855 23 962 530
  • អ្នកហៅទូរស័ព្ទក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក៖ +1 703 665 7346

Skype៖ ដើម្បីប្រើប្រាស់ Skype សំរាប់សន្ទនាជាមួយភ្នាក់ងារសេវាអតិថិជនក្នុងម៉ោងធ្វើការ ចូរបន្ថែមទំនាក់ទំនងថ្មីមួយទៅក្នុងគណនី Skype របស់អ្នកជាមួយឈ្មោះ Skype៖ ustraveldocs-cambodia

Skype Me™!

ការជជែកផ្ទាល់៖ ដើម្បី​និយាយជា​មួយ​ភ្នាក់ងារផ្នែក​សេវា​អតិថិជន​ សូម​ចុច​រូបភាព​ខាងក្រោម​។ កម្មវិធី Chat នេះអាចដំណើរការបានជាមួយនឹង Internet Explorer 8.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 6, Service Pack 2 និង Firefox 3.6។

រាយការណ៍អំពើឆបោក

សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែល fraud@ustraveldocs.com ប្រសិនលោកអ្នកបានដឹងអំពីសកម្មភាពគួរឱ្យសង្ស័យទាក់ទងនឹងការបង់ថ្លៃរបស់អ្នកដែល​មិនចាំបាច់ឬគិតថាបានជួបប្រទះនឹងអំពើឆបោកណាមួយ​ ដូចជា៖ ការបង់ថ្លៃ MRV ការណាត់ពេល​សម្ភាសន៍​ទិដ្ឋាការឬការទទួលលិខិតឆ្លងដែនរបស់អ្នកជាដើម។