დამატებითი მოქმედების მოლოდინში მყოფი განაცხადები

ამ გვერდზე:

ზოგადი მიმოხილვა

უარი ვიზის გაცემაზე 221(g) ნაწილის საფუძველზე ნიშნავს, რომ განაცხადს აკლია არსებითი ინფორმაცია ან საჭიროა მისი ადმინისტრაციული განხილვა. საკონსულოს ოფიცერი, რომელიც გაგესაუბრებათ, გასაუბრების ბოლოს გაცნობებთ, თუკი თქვენი განაცხადის მსვლელობა, დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით, 221(g) ნაწილის საფუძველზე შეჩერდება. ოფიცერი გაცნობებთ, რომ საქმე ადმინისტრაციულ განხილვას ექვემდებარება ან გთხოვთ დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას.

დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში, საკონსულოს ოფიცერი აგიხსნით, თუ როგორ უნდა მიაწოდოთ აღნიშნული ინფორმაცია. ამ პროცესის ფარგლებში, გადმოგეცემათ წერილი და თქვენი განაცხადის თარიღიდან 12 თვის განმავლობაში უნდა წარადგინოთ მოთხოვნილი დოკუმენტები, რისთვისაც სავიზო მოსაკრებლის ხელახლა გადახდა არ დაგჭირდებათ. ერთი წლის შემდეგ, განაცხადი, რომელზეც უარი მიიღეთ 221(g) ნაწილის საფუძველზე, შეწყდება 203(e) ნაწილის შესაბამისად.

თუ საელჩოში დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია მოგთხოვეს, აღნიშნული დოკუმენტები TNT-ის დოკუმენტთა ჩაბარების ოფისში უნდა წარადგინოთ. ამ ვებგვერდზე ახსნილია, თუ როგორ უნდა წარადგინოთ საელჩოში გადასაცემი დოკუმენტები.

სხვა ინფორმაცია

ზოგიერთ სავიზო განაცხადს შემდგომი ადმინისტრაციული განხილვა ესაჭიროება, რომელიც საკონსულოს ოფიცერთან თქვენი გასაუბრების შემდეგ დამატებით დროს მოითხოვს. ამის შესაძლებლობის თაობაზე გასაუბრების დროს გაცნობებენ. უმრავლეს შემთხვევაში, ადმინისტრაციული განხილვა გასაუბრებიდან 60 დღის განმავლობაში სრულდება. როდესაც დამატებითი ადმინისტრაციული განხილვა ხდება საჭირო, განხილვის პერიოდის ხანგრძლიობა თითოეული საქმის გარემოებების მიხედვით ცვალებადობს. შეგახსენებთ, რომ ვიზაზე განაცხადი თქვენს მიერ განზრახულ მოგზაურობამდე საკმაო ხნით ადრე უნდა შეიტანოთ.

შენიშვნა: ვიზის სტატუსის გარკვევამდე, თქვენ ან თქვენმა წარმომადგენელმა, გასაუბრების ან დამატებითი დოკუმენტების წარდგენის თარიღიდან, იმის მიხედვით, თუ რომელი იყო უფრო გვიან, სულ მცირე, 60 დღე უნდა დაიცადოთ. გთხოვთ, მოთმინება გამოიჩინოთ.

თუ ხართ არა-საემიგრაციო ვიზის აპლიკანტი, შეგიძლიათ შეამოწმოთ DS-160-ის და ვიზის აპლიკაციის სტატუსი ონლაინში აქ, შეიყვანეთ გასაუბრების ადგილი და ნომერი/კოდი DS-160-ის. თუ ხართ აპლიკანტი საემიგრაციო ვიზის შეიყვანთ კეისის ნომერს.