კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ამ გვერდზე:

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ამ ვებსაიტის გამოყენების თაობაზე

თქვენი კონფიდენციალობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ აღნიშნული პოლიტიკა, რათა გასაგები გაგვეხადა თქვენთვის, თუ როგორ მოვიპოვებთ, ვიყენებთ, გადავცემთ, ვამჟღავნებთ და ვსარგებლობთ პირადი ინფორმაციით. ზოგადად, ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შემდეგში გამოიხატება.

  • მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით თქვენს მიერ წამოწყებული პატარა (cookies) ტექსტური ფაილების კომპიუტერში შენახვით, ყოველ გახსნისას შეგეძლებათ თქვენს მიერ დაწყებული (Cookies) გვერდიდან გაგრძელება, თუ არ გსურთ ამის გამოყენება დააკლიკეთ აქ
  • პირადი ინფორმაციის მოპოვებამდე ან მოპოვებისას, აღვნიშნავთ მისი მოპოვების მიზანს.
  • ჩვენ მოვიპოვებთ და გამოვიყენებთ პირად ინფორმაციას, პიროვნების თანხმობის გარეშე, მხოლოდ ჩვენს მიერ ახსნილი და მათთან შეთავსებადი მიზნების განხორციელებისთვის ან კანონის მოთხოვნის შესაბამისად.
  • პირად ინფორმაციას შევინახავთ მხოლოდ აღნიშნული მიზნების განხორციელებისთვის საჭირო დროის მანძილზე.
  • პირად ინფორმაციას მოვიპოვებთ კანონიერი და სამართლიანი მეთოდებით და, საჭიროების შემთხვევაში, პიროვნებისთვის შეტყობინებით და მისი თანხმობით.
  • პირადი მონაცემები მისი გამოყენების მიზნების შესაბამისი უნდა იყოს და, აღნიშნული მიზნებისთვის აუცილებელ ფარგლებში, ზუსტი, სრული და ახალი.
  • დავიცავთ პირად ინფორმაციას დაკარგვისა და მოპარვისგან, აგრეთვე, უნებართვო წვდომისგან, გამჟღავნებისგან, ასლის გადაღებისგან, გამოყენებისა და შეცვლისგან, უსაფრთხოების დაცვის მიზანშეწონილი მეთოდებით.
  • ინფორმაცია ჩვენი პოლიტიკისა და წესების შესახებ, პირადი ინფორმაციის მართვასთან დაკავშირებით, მომხმარებლისთვის ადვილად ხელმისაწვდომი იქნება.

ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენი საქმიანობის აღნიშნული პრინციპების შესაბამისად წარმართვაზე, რათა უზრუნველვყოთ პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა.