Intervjuu ooteaeg

Sellel lehel:


Ülevaade

Kõigi taotlejate dokumendid vaadatakse läbi võimalikult kiiresti ning USA saatkond teeb kõik selleks, et intervjuude ooteajad oleksid võimalikult lühikesed. Mida varem te end intervjuule registreerite, seda suurema tõenäosusega saate intervjuule endale sobival kuupäeval ja kellaajal.

MÄRKUS: USA saatkond Tallinnas intervjueerib kandidaate, kes ei ole Eesti elanikud, kuid teeb seda ainult vabade intervjuuaegade olemasolul. Hetkel on mitteresidentide ooteajad ligilähedaselt 2 kuni 3 kuud. Palun arvestage sellega, kui planeerite broneerida intervjuuaega Tallinnas.

Viisa menetlemise aeg

Kuigi viisa menetlemiseks kulub tavaliselt kolm tööpäeva, võivad siiski menetlusajad tulenevalt konkreetsetest asjaoludest ja muudest erinõuetest erineda.

Praegused ooteajad ja vabad intervjuuajad

Intervjuu ooteaeg hetkel Tallinnas
Intervjuu ooteaeg hetkel Tallinnas
Registreeri vastuvõtule