Privaatsuseeskirjad

Sellel lehel:

Selle veebisaidi kasutamist puudutav oluline teave

Teie privaatsus on meile väga oluline. Seetõttu töötasime välja need eeskirjad, et teil oleks selge, kuidas me teie isikuandmeid kogume, edastame ning avaldame ja kasutame. Altpoolt leiate ülevaate meie privaatsuseeskirjadest.

  • Enne isikuandmete kogumist või selle ajal anname teada eesmärgid, miks seda teavet kogutakse.
  • Kui andmesubjekt ei ole andnud vastavat nõusolekut või kui seadus ei nõua teisiti, kogume ja kasutame isikuandmeid ainult nende meie määratud eesmärkide ning muude asjakohaste eesmärkide täitmiseks.
  • Säilitame isikuandmeid ainult seni, kuni need eesmärgid on täidetud.
  • Isikuandmete kogumisel lähtume seadustest ja õiglasest suhtumisest andmesubjekti. Kui see on kohaldatav, teavitame andmesubjekti andmete kogumisest või küsime selleks tema nõusolekut.
  • Isikuandmed peavad vastama nende kasutusotstarbele ning olema eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses täpsed, täielikud ja ajakohased.
  • Tagame isikuandmete kao ja varguse ning loata juurdepääsu, avaldamise, kopeerimise, kasutamise ja modifitseerimise vastase kaitse sobivate turvameetmete abil.
  • Teeme isikuandmete haldamise eeskirjad ja tavad klientidele hõlpsasti kättesaadavaks.

Lähtume oma ettevõtte tegevuses neist põhimõtetest, sest soovime tagada isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitse ja haldamise.