Декларация за поверителност на информацията

На тази страница:

Важна информация относно използването на този уебсайт

Неприкосновеността на Вашата лична информация е много важна за нас. Във връзка с това ние разработихме тази политика, за да можете да разберете как ние събираме, използваме, споделяме и разкриваме личната информация. Това е нашата политика за поверителност.

  • Този сайт използва "cookies" за да можем да осигурим по-доброто му функциониране. "Сookies" са малки текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър, които позволяват на сайта да работи правилно. Ако искате да промените тези настройки натиснете тук.
  • Преди или по време на събирането на лична информация ние определяме целите, за които се събира.
  • Ние събираме и използваме лична информация единствено за изпълнение на определените от нас цели, както и за други съвместими цели, освен ако не сме получили съгласието на съответното физическо лице или съгласно изискванията на закона.
  • Ние запазваме личната информация, толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели.
  • Ние събираме лична информация със законни и честни средства и където е необходимо, със знанието или съгласието на засегнатото лице.
  • Личните данни трябва да бъдат свързани с целите, за които следва да се използват и доколкото това е необходимо за тези цели, трябва да бъдат точни, пълни и актуални.
  • Ние защитаваме личната информация с разумни предпазни мерки за сигурност срещу загуба или кражба, както и срещу неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или промяна.
  • Ние предоставяме на нашите клиенти информацията за нашите политики и практики, свързани с управлението на личната информация.

Ние сме ангажирани с провеждане на нашата дейност в съответствие с тези принципи, за да гарантираме, че поверителността на личната информация се опазва и поддържа.